II Xornadas de Asociacións Universitarias Séniors

Entorno Psicosocial para un envejecimiento Activo
Os universitarios seniors na sociedade do século XXI

II Jornadas Universitarias de Fegaus

O día 12 de maio as 10 h, no Salón de Actos da Facultade de Ciencias Sociais e dá Comunicación dá Universidade de Vigo Campus de Pontevedra, A Xunqueira, celébranse as II Xornadas Universitarias Senior na Sociedad do Século XXI.

A Formación e a Cultura ao longo de toda a vida, é a proposta de FEGAUS, claves para un envellecemento activo e saudable. En paralelo, a formación do profesorado atópase cun campo de acción importante e en crecemento, a través do cal pode desenvolver programas específicos orientados á educación permanente das persoas maiores en Galicia.

É necesaria a adaptación da sociedade galega ao aumento da esperanza de vida, á presenza activa e comprometida das persoas maiores que require poñer en valor a capacidade de aprendizaxe das persoas de idade avanzada nunha sociedade de cambios rápidos e inesperados.

El día 12 de mayo las 10 h, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo Campus de Pontevedra, A Xunqueira, se celebran las II Jornadas Universitarias Senior en la Sociedad del Siglo XXI.

La Formación y la Cultura a lo largo de toda la vida son la propuesta de FEGAUS como claves para un envejecimiento activo y saludable. En paralelo, la formación del profesorado se encuentra con un campo de acción importante y en crecimiento, a través del cual puede desarrollar programas específicos orientados a la educación permanente de las personas mayores en Galicia.

Es necesaria la adaptación de la sociedad gallega al aumento de la esperanza de vida y a la presencia activa y comprometida de los mayores.

Todo ello requiere poner en valor a capacidad de aprendizaje de dichas personas en una sociedad de cambios rápidos e inesperados.

Pre-Programa:

Duración

10 horas

Modalidad

Directo

Formato

Semipresencial

Organizan

Comprometidos con la Agenda 2030

Agenda 2030